Általános Szerződési Feltételek

Szabó Endre e. v.

 

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1 Szabó Endre egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szabó Endre e. v.) által közzétett www.t-comp.hu, valamint a www.tcomp.hu címekről is elérhető honlapokon (a továbbiakban: honlap) található áruk, továbbá Szabó Endre e. v. által szállított és telephelyén átvett áruk értékesítésére a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint annak mellékletei továbbá a felek között létrejött egyedi szerződések vonatkoznak. Amennyiben az egyedi szerződés bármely rendelkezése eltér az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésektől, úgy az egyedi szerződés irányadó a felek közti jogviszonyban. Az Általános Szerződési Feltételek és a Mellékletek a felek között létrejött szerződés részét képezik és bármely jogvita esetén megfelelően irányadók. Szabó Endre e. v. honlapján keresztül történő megrendelést megelőzően a vásárlónak el kell fogadnia a megrendeléskor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak Mellékleteit valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a honlapon keresztül rendel, megrendelése előtt mindenképpen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Mellékleteket, és az Adatvédelmi Szabályzatot, mert azok a szerződés részét képezik megrendelés esetén, és kizárólag akkor rendeljen, ha azokat megértette és teljes körűen elfogadja. 

 

1.2 Szabó Endre e. v.-tól való rendelésre kizárólag 18 éven felüli személy jogosult önállóan, 14 évnél idősebb, 18 év alatti személy törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult Szabó Endre e. v.-tól való rendelésre.

1.3 A megrendelést a honlapon keresztül, illetve a rendeles@t-comp.hu és a rendeles@tcomp.hu e-mail címeken lehet eljuttatni Szabó Endre e. v. -hoz. A szerződés nyelve a magyar. A honlapon keresztül történő szerződéskötés során a szerződés aláírására (ide értve az elektronikus aláírást is) nem kerül sor, de Szabó Endre e. v. a szerződést/megrendelést saját adathordozón olyan módon rögzíti, iktatja, hogy az utólag hozzáférhető legyen.

A honlapon keresztül történő rendelés esetén a vásárlónak regisztrálnia kell, a regisztráció előtt el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Regisztrációt követően a kiválasztott termékeket kosárba teheti, majd a „Megrendelés” gomb megnyomása után az átvételi módot választhatja ki, majd a szállítási és számlázási adatokat ellenőrizheti, végül egy összesítő fog megjelenni a megrendelt termékekről és azok áráról, ami még ekkor szabadon módosítható. A rendszer automatikusan generálja a szállítási díjat, amelynek összege rendelése végösszegéhez adódik. Megrendelése elküldése előtt ki kell pipálnia, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot. A rendelés feladásáról rövid időn belül visszaigazolást fog kapni a regisztráció során megadott e-mail címére.

Amennyiben a megrendelése előtt még nem regisztrált, úgy rendszerünk a „Megrendelés” gombra kattintáskor kínálja ezt fel, majd az előbbiekben leírt módon folytatódik a rendelés elküldése.

A Ptk. 6:84. § (1) bek.-nek megfelelően a honlapon keresztül, illetve e-mailben, azaz elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. 

A honlapon keresztül történő rendelésnél Szabó Endre e. v. köteles a másik fél szerződési nyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. Szabó Endre e. v. a honlapon keresztül történő megrendelésnél megfelelő technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Vásárló az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha Szabó Endre e. v. e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.

2. Szabó Endre e. v. adatai

 

2.1. Szabó Endre e. v. székhelyének, postai címének, telefonszámának, telefax számának és elektronikus levelezési címének, üzleti tevékenysége helye postai címének illetve a panaszügyintézés címének adatait az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

 

3. A szerződés létrejötte, az áru átvétele, szállítása, elállás a szerződéstől

 

3.1 Az áruk rövid leírását, lényeges tulajdonságait, árát, az árak ÁFA tartalmát, a szállítási és csomagolási költséget a honlap tartalmazza. Az árukra vonatkozó képek, leírások és egyéb tájékoztatók biztosítják a megrendeléshez szükséges információkat, de külön kérésre elérhetőségeinken további információt tudunk nyújtani az adott árura vonatkozóan. Az árakra, az ÁFA tartalomra, a szállítási és csomagolási költségekre vonatkozó adatok teljes körűen tartalmazzák a megrendeléskori aktuális információkat.

3.2 A szerződés teljesítése a megrendelt áruk kiszállításával illetve az áru telephelyünkön történő átvételével történik. Szabó Endre e. v.-nek jogában áll a megrendelést visszautasítani, amennyiben az adott áru nem áll rendelkezésre, vagy a beszerzési nehézségek miatt a szállítási idő nem tartható. Amennyiben a vásárló megrendelését elküldi: Szabó Endre e. v. a megadott e-mail címeken egy munkanapon belül, illetve a honlapon keresztül történt rendelés esetén késedelem nélkül visszaigazolja megrendelését, majd a termékek elérhetőségétől függően 1-3 munkanapon belül tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról. 

3.3 Szabó Endre e. v. a Magyar Posta Zrt.-t (székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6. sz.) MPL Futárszolgálatát veszi igénybe annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt árukat Önhöz eljuttassa. Az áruk elérhetősége rendelkezésre állásuktól függően változhat, illetve Szabó Endre e. v. akár a megrendelést követően is jogosult arra, hogy az eladásra kínált áruk körét megváltoztassa. Amennyiben az Ön megrendelése egészben vagy részben nem teljesíthető, Szabó Endre e. v. haladéktalanul értesíti Önt. 

3.4. Ha a megrendelt áruk egészben vagy részben elérhetetlenné válnak, Szabó Endre e. v. jogosult arra, hogy az Ön megrendelését csak részben teljesítse. Amennyiben a megrendelt áru terjedelme vagy súlya miatt a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálat közreműködésével nem szállítható, úgy felek a szállítás módjában egyedileg állapodnak meg, vagy telephelyen történő átvétellel, vagy Szabó Endre e. v. általi egyedi szállítóeszközzel történő kiszállítással egyedi díjazás mellett.

3.5 Amennyiben a megrendelt áru sérülten vagy hibásan érkezik, a kézhezvételt követően 1 munkanapon belül a Vásárló kötelezettsége, hogy felvegye a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal

(az 1. sz. Mellékletben feltüntetett elérhetőségeken) annak érdekében, hogy intézni tudjuk az áru kicserélését vagy a teljesített összeg visszatérítését. 

3.6 Szabó Endre e.v.-től történő árurendelés szerződési ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat abban az esetben minősül Szabó Endre e. v. által elfogadottnak, ha Szabó Endre e. v. a megrendelés elfogadását visszaigazolja. Ezen esetekben a szerződés létrejöttét a megrendelés visszaigazolása, illetve a visszaigazolás e-mail-ben való megküldése igazolja. A megrendelés Szabó Endre e. v. általi kézhezvétele (rendelés rögzítése) önmagában nem jelenti a megrendelés Szabó Endre e. v. általi elfogadását. 

3.7 Szabó Endre e. v. eljár annak érdekében, hogy biztosítsa a megrendelés teljesítését, lehetőség szerint a Vásárló által kért időpontban.

Rendelések átadása a futárnak és a kiszállítás csak munkanapokon történik. Az elküldött csomagok a feladást követő munkanapon (hétfőtől péntekig) kerülnek kiszállításra, az ország bármely pontjára, egységes áron. 

A munkanapokon 12 óráig beérkező rendelések még aznap feldolgozásra kerülnek. Ha a rendelésben az összes termék raktárról elérhető, akkor még aznap (a futár megérkezéséig) becsomagolásra és a futár részére átadásra kerül a megrendelt áru. A külső raktáras termékeket – sürgős rendelés esetén – az adott munkanapon 9 óráig tudja Szabó Endre e. v. délutáni összekészítésre és/vagy feladásra bekérni. A rendelésre kapható termékek beérkezéséről és feladásáról emailben kap tájékoztatást a Vásárló. A rendelést a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálata fogja kézbesíteni. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, akkor a futár értesítőt hagy, majd következő munkanapon megpróbálja ismét kézbesíteni a csomagot. Ha ekkor sem sikerülne, akkor 5 munkanapon belül átvehető a csomag a helyi postán. A kiszállítás pontos idejéről a helyi posta tud tájékoztatást adni az e-mailes visszaigazolásunkat követő munkanapon (tehát a kiszállítás napján) reggel 8 órától.

3.8 Szabó Endre e. v. a megrendelést a Vásárló által megjelölt szállítási címre teljesíti. Fontos, hogy a szállítási cím megjelölése pontos legyen. Szabó Endre e. v. kizárja felelősségét arra az esetre, amennyiben a megrendelt áru a Vásárló által megjelöltek szerint kézbesítésre kerül, azonban utóbb, a kézbesítést követően bármilyen áruhiány vagy sérülés merül fel. Az áru kézbesítésében a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálata működik közre. Amennyiben az áru szállítása annak terjedelme vagy súlya miatt a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálatán keresztül nem lehetséges, úgy a megrendelést követően tájékoztatjuk a Vásárlót, és egyedileg állapodunk meg abban, hogy az áru elszállítását mi végezzük egyedi díjazás ellenében, vagy az árut telephelyünkön adjuk át. 

3.9 A kiszállításra kizárólag Magyarországon kerül sor. Postafiókba történő kézbesítés nem lehetséges. Ha a kézbesítésre a 3.7. pont szerinti időpontban nem kerül sor, arról a Vásárlót minden esetben előzetesen tájékoztatjuk.

3.10 Kérjük, hogy a kézbesítést követően haladéktalanul nyissa ki a küldeményt és alaposan olvassa el az adott árura vonatkozó használati utasítást.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben szoftvert rendel és a gyári csomagolás felbontásra kerül, úgy a vonatkozó jogszabály értelmében az elállási jogát már nem érvényesítheti.  

 

4. Árak és fizetési feltételek 

 

4.1 Az árakat magyar forintban tüntetjük fel. Az árak a megjelenés időpontjában érvényesek, amennyiben megrendelésének teljesítése és a megjelenés között az árak változnak, arról előzetesen értesítjük Önt.

4.2 Az Ön megrendelése ajánlatot képez Szabó Endre e. v. felé arra vonatkozóan, hogy Ön az árut Szabó Endre e. v. által közzétett áron meg kívánja vásárolni. Szabó Endre e. v. fenntartja magának a jogot, hogy Öntől előleget kérjen vagy megrendelését visszautasítsa, ha Ön Szabó Endre e. v. felé fennálló fizetési kötelezettségét korábban maradéktalanul nem teljesítette. 

4.3 Szabó Endre e. v. által feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási költséget és a szállítási költséget, azonban a meghirdetés időpontjában aktuális ÁFA-t tartalmazzák. Szabó Endre e. v. garantálja, hogy nem emeli termékei árát a weboldalán a közölt árhoz képest, amennyiben Ön rendelését az adott szezonra vonatkozóan a weboldalon közzétett határidőn belül leadja. Amennyiben az ÁFA mértéke emelkedik egy árlista érvényességi ideje alatt, Szabó Endre e. v. jogosult arra, hogy az ÁFA emelkedése miatt felmerülő többletköltséget Önre terhelje. 

A csomagolási költség és a postaköltség összegét a honlap tartalmazza. 

4.4 Amennyiben valamely ár adminisztratív hiba miatt tévesen kerül feltüntetésre, úgy Szabó Endre e. v. nem köteles az árut a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. Ebben az esetben Szabó Endre e. v. tájékoztatja Önt a helyes árról és Önnek jogában áll ezen árat elfogadni vagy megrendelésétől elállni. 

4.5. Az áru árának és a költségeknek a megfizetése utánvéttel, az áru átvételekor történik a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálat kézbesítőjének kezeihez. Az áru átvételekor átadásra kerül a számla. A Vásárló dönthet úgy is, hogy a fizetés módja előre történő átutalás, vagy telephelyen történő átvétel esetén készpénzes fizetés.

 

5. Szavatosság

 

5.1 Szabó Endre e. v. az általa szállított áruk minőségét a jelen Általános Szerződési Feltételek, a honlapon található termékismertetők, illetve a hatályos jogszabályi előírások szerint szavatolja. A szavatossági időszak kezdete a teljesítés dátuma. Amennyiben Szabó Endre e. v. a Vásárló szavatossági igényét megalapozottnak ítéli és az áru visszaküldését kéri, úgy a visszaküldés költségét Szabó Endre e. v. viseli. Amennyiben a visszaküldést követően kiderül, hogy a szavatossági igény megalapozatlan, az azzal kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik. 

5.2 A fenti szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha 

-  a szavatossági hiba oka az áru vásárló általi, nem megfelelő kezeléséből ered, 

-  a szavatossági hiba a használatra vonatkozó előírások be nem tartásából ered, 

-  a szavatossági hiba mértéke nem haladja meg a normál használatból eredő elhasználódás mértékét, 

-  a szavatossági hibát a vásárló szándékos, jogellenes magatartása idézi elő, 

A szavatossági, jog, jótállás, termékfelelősség fennállására és gyakorlására a fentiekben írtakon túl a hatályos jogszabályi rendelkezések, illetve fogyasztó esetén a jelen ÁSZF-hez tartozó 3. sz. melléklet irányadók. 

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6. Kockázatviselés, tulajdonszerzés 

 

6.1. Az áru vonatkozásában a kárveszély a kiszállítás illetve telephelyen történő átvétel időpontjától terheli a vásárlót, vagy ha a vásárló nem tudta átvenni az árut, akkor attól az időponttól, amikor Szabó Endre e. v. illetve az általa megbízott Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálata megkísérelte a megadott kézbesítési címen kézbesíteni az árut. Szabó Endre e.

v.-t az áru vonatkozásában bekövetkező kárért és veszteségért nem terheli felelősség azt követően, hogy az árut az Ön kézbesítési utasításai szerint kézbesítette, feltéve, hogy az áru a kézbesítéskor hibátlan volt. 

 

6.2. Az áru tulajdonjogát a Vásárló akkor szerzi meg, ha az áru kézbesítésre illetve kiszállításra, vagy a telephelyen átvételre került, és az áru megvásárlásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a Vásárló Szabó Endre e. v. felé maradéktalanul teljesítette. 

 

7. Felelősség 

 

7.1 Szabó Endre e. v. bármely áru kicserélésére vagy bármely összeg visszatérítésére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint köteles. 

 

7.2 Szabó Endre e. v. nem tud felelősséget vállalni azért, ha az áru a Vásárlónak az általa meghatározottak szerinti kézbesítését vagy telephelyen történő átvételét követően elveszik vagy megsérül.

 

8. Honlap

 

8.1 Szabó Endre e. v. által értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. Szabó Endre e. v. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon naprakész információkat nyújtson, de az ott leírtak csak tájékoztatásul szolgálnak és bármikor megváltoztathatók. A honlapon található fényképek tájékoztató jellegűek, kisebb eltérések előfordulhatnak színben, formában, illetve méretben. 

8.2 Amennyiben a honlapon található, az áruhoz fűzött tájékoztató adat vagy információ magyarázatot vagy megerősítést igényel, kérjük, hogy további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba Szabó Endre e. v. ügyfélszolgálatával. 

 

9. Adatkezelés 

 

9.1 Szabó Endre e. v. tiszteletben tartja a Vásárlók és a Honlapot használók Szabó Endre e.v. által kezelt személyes adatait. Szabó Endre e. v. személyes adatainak kezelőjeként bejelentkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Szabó Endre e.v.-vel bonyolított ügyletekkel kapcsolatban Szabó Endre e. v. az Ön személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeli, az Adatvédelmi Szabályzatában, a magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi normáiban előírtak szerint. 

 

10. Általános rendelkezések 

 

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései vonatkoznak. Szabó Endre e. v. felek közti jogvita esetére kiköti a Pécsi Járásbíróság illetve a hatáskörrel rendelkező Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

10.2 Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, úgy az nem befolyásolja az Általános Szerződési Feltételek további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.

A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás, amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül. ( Ptk. 8:1.§ 3. pont szerint fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) 

a)  Az áru lényeges tulajdonságai megtalálhatók Szabó Endre e. v. (továbbiakban Vállalkozás) honlapján az adott áruhoz kapcsolódóan. Szabó Endre e. v. honlapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.

b)  A Vállalkozás neve az 1. sz. Mellékletben található.

c)  A Vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az 1. sz. Mellékletben található. 

d)  A Vállalkozás üzleti tevékenységének helye az 1. Mellékletben található. A Fogyasztó a panaszait a Vállalkozó 1. sz. Mellékletben megjelölt e-mail címére illetve postai címére címezheti.

e)  A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adóval megnövelt teljes összegét a honlap tartalmazza, megjelölve a bruttó árakat, a csomagolási és a szállítási költséget. A honlapon feltüntetett bruttó árakon és költségeken felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f)   A Vállalkozó határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A honlapon feltüntetett árak és költségek az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi ellenszolgáltatást tartalmazzák.

g)  A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz használatához kapcsolódóan a telekommunikációs szolgáltató díjat számíthat fel. A Vállalkozó azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h)  A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, melyek bruttó árak, és az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási mód további költséggel jár, amelyet a honlap pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás végleges összege a vételárat és valamennyi költséget tartalmazza. A fizetés módjának részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF 1. sz. Melléklet tartalmazza.

i)   A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat az ÁSZF illetve annak 2. sz. melléklete tartalmazzák.

j)   A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a 2. sz. Melléklet tartalmazza.

k)  Miután a Vállalkozó nem szolgáltatást nyújt, hanem áruk értékesítését végzi, így a rendelet 13. és 19. §-a a felek jogviszonyára nem vonatkoztatható.

l)   A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről szóló információkat az ÁSZF rendelkezései illetve a 2. sz. Melléklet tartalmazzák.

m)           A kellékszavatosságra, jótállásra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket az ÁSZF rendelkezései illetve a 3. sz. Melléklet tartalmazzák.

n)  A Vállalkozó ügyfélszolgálatára vonatkozó rendelkezéseket az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

o)  A Vállalkozó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p)  A Vállalkozó és a Fogyasztó közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a termék átvételéig tart.

q)  A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r)   A Fogyasztónak az ellenértéket az áru átvételekor, azzal egyidőben, illetve a 4.5. pontban leírtak szerint kell megfizetnie. Az ÁSZF 3.5. pontja szerint ha a megrendelt áru sérülten vagy hibásan érkezik, a kézhezvételt követően 1 munkanapon belül kell felvennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A Fogyasztó további határidőhöz kötött szerződéses kötelezettségét a 3.10. pont tartalmazza.

s)   Vállalkozó részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Fogyasztónak nem kell nyújtania.

t)   A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u)  A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A honlapon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

v)  Vállalkozás és a Fogyasztó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A Vállalkozás és a Fogyasztó közötti jogvita esetén panasz a vállalkozás ÁSZF 1. sz. Mellékletében megjelölt elektronikus levelezési címén vagy a postacímén tehető írásban, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a fogyasztót. A Fogyasztó a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Vállalkozástól, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a Vállalkozás tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a Pécsváradi Járási Hivatal (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el országos illetékességgel. 

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. 

Önt megilleti a jogviták rendezésére az online vitarendezési platform használata, melyet az alábbi linken talál meg:  http://ec.europa.eu/odr

 

A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai címe: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

1. sz. Melléklet

 

1.              A jelen 1. sz. melléklet Szabó Endre e. v. által végzett áruk értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételekhez kapcsolódik. 

 

Szabó Endre e. v. Magyarországon 50145498 szám alatt nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, székhelye: 7720 Pécsvárad, Kodolányi János utca 18. Szabó Endre e. v. adószáma: 67378858-2-22, postai címe: 7720 Pécsvárad, Kodolányi János utca 18. sz. 

2.              Szabó Endre e. v. ügyfélszolgálatot Szabó Endre e. v. 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. sz. címén illetve a info@t-comp.hu és info@tcomp.hu e-mail címeken, valamint a +36/72/465-589 telefonszámon biztosít, a telefonos ügyfélszolgálat hétfőtől – csütörtökig 18:00 – 19:00 óráig, pénteken 17:00 – 19:00-ig és szombaton 9:00-12:00 között érhető el. 

Az áruk visszaküldési címe: Szabó Endre e. v. 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. sz. 

 

Panaszkezelés módja: A megrendelésekhez kapcsolódó panaszait Szabó Endre e. v. felé a info@t-comp.hu vagy a info@tcomp.hu e-mail címre vagy Szabó Endre e. v. 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. címére tudja megküldeni. 

 

3.              Szabó Endre e. v. részére a vételár, a szállítási- és postaköltségek megfizetése az áru átvételét követően, utánvéttel vagy egyedi megállapodás alapján átutalással, vagy telephelyen történő átvétel esetén készpénzzel történik.

 

2. sz. Melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

(kizárólag fogyasztónak minősülő vásárló esetén)

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ez a jog Önt a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is megilleti. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Szabó Endre e. v. 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. sz., illetve a info@t-comp.hu vagy a info@tcomp.hu email címek egyikére.

Ebből a célból felhasználhatja a jelen melléklet részét képező elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, ideértve azt az esetet is, ha a termék jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza, mely esetben a fuvarozási költséget Ön köteles viselni, mely költség legmagasabb összege nem haladhatja meg az áru Önhöz történő kiszállításának fuvarozási költségét.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szabó Endre e. v.  7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. 

e-mail: info@t-comp.hu

 

Alulírott/ak     kijelentem/kijelentjük,           hogy gyakorlom/gyakoroljuk         elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe: 

Kelt ( hely, idő)  

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

3. sz. Melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Termékszavatosság és jótállás kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlók esetén áll fenn

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Szabó Endre e. v. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, fogyasztó esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves, fogyasztó esetén két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Fogyasztó esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szabó Endre e. v. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság ( csak fogyasztónak minősülő vásárló esetén )  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás ( csak fogyasztónak minősülő vásárló esetén ) 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)

Korm. rendelet alapján fogyasztónak minősülő vásárlónak értékesített termékek esetében az Eladót jótállási kötelezettség terheli, a jótállás időtartama legalább egy év, az alábbi termékek esetén:

 

híradástechnikai készülékek 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVDfelvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set; információtechnikai készülékek 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

irodatechnikai berendezések 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép; írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

optikai eszközök 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp,

biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10.000 Ft eladási ár felett;

elektronikus hírközlő végberendezések 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék; mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett; az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei

10.000 Ft eladási ár felett.

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Adatvédelmi Szabályzat

 

Preambulum: A Szabályzat célja, hogy rögzítse Szabó Endre egyéni vállalkozó ( székhely: 7720 Pécsvárad, Kodolányi János u. 18. Telephely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 8. Adószám: 67378858-2-22, vállalkozói engedély szám (nyilvántartási szám): 50145498 ) ( továbbiakban Adatkezelő ) által alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre. A személyes adatok megadásával Adatkezelő ügyfelei, szerződéses partnerei, munkavállalói ( továbbiakban érintettek ) hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban Adatkezelő összegyűjtse, tárolja, felhasználja, illetőleg más módon feldolgozza.

II. Adatkezelések közös rendelkezései:

1) Személyes adatok kezelése, felhasználása:

Adatkezelő az érintettek személyes adatait – alábbi esetet kivéve - semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. Az érintettek bármikor kérhetnek felvilágosítást Adatkezelő által kezelt adataikról, kérhetik azok módosítását, továbbá azok Adatkezelő adatbázisából való törlését vagy zárolását, kivéve ha jogszabály kötelező adatkezelést ír elő. (info tv 14. §)

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. (info tv 15. §)

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (info 15. § (1a) )

 

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (info 15§)

Kifejezett hozzájárulásukkal az érintettek beleegyeztek abba, hogy a megadott adataik Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, érintettek jogosultak arra, hogy a – jogszabályon alapuló kötelező adatkezelésen kívül - Adatkezelő által kezelt adataikról bármikor tájékoztatást kérjenek, illetve hogy adataik módosítását, törlését vagy zárolását, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonják postai úton a 7720 Pécsvárad, Kodolányi János u. 18. sz. címen, valamint az endre.szabo@t-comp.hu címre küldött bejelentéssel.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. (info tv. 15 § (4) )

2) Az adatkezelés jogalapja, célja, módja:

Adatkezelő az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatban leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik - kizárólag az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja.

Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

3) Az adatkezelés időtartama:

Az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatok addig kezelhetőek Adatkezelő által, amíg az érintettek kifejezetten írásban vagy e-mailben nem kérik az adataik kezelésének megszüntetését, illetve törlését vagy zárolását. Az adatok törlésére vagy zárolására, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor, kivéve ha az adatkezelés kötelező és jogszabályon alapul.

III.) Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés:

Adatkezelő természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII törvény 159. § (1) bek. ) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: Adatkezelő természetes személy és jogi személy ügyfelei, vevői, szállítói.

 

A kezelt adatok köre: Adatkezelő természetes személy és jogi személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe.

 

A személyes adatok megismerésére jogosult a könyvviteli tevékenységet ellátó Majláti Kft. (7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 2/a. Adószám: 11368571-1-02 ) ügyvezetője, munkavállalói. Adatkezelő a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

IV. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés:

 

Adatkezelő személy-, és vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz székhelyén és telephelyén. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett megfigyelése céljából működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár nem deklaratív – célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása.

 

Tilos kamerát elhelyezni olyan helységben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben. Emellett alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő.

 

Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodik (így különösen munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napon), akkor a munkahely teljes területe megfigyelhető.

 

Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem. A kamera látószöge a céljával összhangban álló területre irányulhat.

 

Ha a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol munkavállalók és ügyfelek (látogatók) egyaránt tartózkodnak, akkor pedig a munkáltatónak gondoskodnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény. 28. § (2) bek. d) pontja szerinti ismertető elhelyezésről.

 

Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról jól látható tájékoztató táblát helyez el ezzel téve eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. Adatkezelő továbbá köteles az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatást adni.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után adatkezelő haladéktalanul törli.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 3 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre vagy adatkérésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, adatkezelő a rögzített felvételt haladéktalanul törli úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre: az üzemeltetett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.

A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei: Adatkezelő vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállaló, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

V. Adatkezelő által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés:

 

1) Adatkezelő honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás:

 

Adatkezelő honlapján (www.pvcomp.hu www.t-comp.hu; www.tcomp.hu www.patronok.hu www.noteboookaruhaz.hu www.tpcomp.hu www.patronaruhaz.hu ) tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, Adatkezelő személyes adatkezelést e körben nem folytat.

 

 

2) Regisztráció:

 

Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett Adatkezelő honlapján a regisztráció során az „Adatvédelmi irányelvek és jogi nyilatkozat” szövegrész alatti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

 

Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes és jogképességgel rendelkező jogi személy, aki Adatkezelő honlapján regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak illetve a jogi személy adatainak kezeléséhez.

 

A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó, adószám, számlázási név.

 

Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: Adatkezelő vezetője, Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig. Regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

 

Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

 

3) Adatkezelő által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés:

 

A webáruházban történő regisztrációra illetve a látogatók tájékoztatására VI./1. és a VI./2. pont rendelkezései az irányadók.

 

Adatkezelő weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. (Eker tv. 13/A § (1) bek.)

 

Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. (Eker tv. 13/A § (2) bek.)

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. (Eker tv. 13/A § (3) bek. )

 

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, fenti céloktól csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. (Eker tv. 13/A § (4) bek.)

 

A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, belépési jelszava, a bankszámlaszáma.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes és jogi személy, aki Adatkezelő webáruházában regisztrál, vásárol.

 

Az adatok címzetteinek kategóriái: Adatkezelő vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátott adatfeldolgozó munkatársai, illetve Adatkezelő könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

 

Az adatkezelés helye Adatkezelő székhelye.

 

Az adatkezelés időtartama: az Eker tv. 13/A § (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Az Eker tv. 13/A § (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. (Eker tv. 13/A § (7) bek. )

 

4) Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység:

 

Adatkezelő a vele szerződő természetes és jogi személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes és céges adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

 

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot létesítenek.

 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

 

A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő vezetője, Adatkezelő adatfeldolgozói, Magyar Posta Zrt. ( székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Adóigazgatási szám: 10901232-2-44. sz. )

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

VI Információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat során végzett adatkezelés, adattovábbítás

 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan Adatkezelő harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

 

Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat esetén az érintett hozzájárulása.

 

Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés, üzleti, szerződéses kapcsolat esetén: minden olyan természetes és jogi személy, aki Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes illetve cég adatait, illetve akinek elérhetősége (név, telefonszám, e-mail cím) a szerződéskötés során megjelölésre kerül.

 

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás.

Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

Az adatkezelési cél üzleti kapcsolat esetén: a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás.

 

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat esetén Adatkezelő vezetője, szerződéses kapcsolat esetén ezen felül a szerződés teljesítésében részt vevő személyek.

 

Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követően érintett kifejezett kérelmére Adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

Adatkezelő rendszeres viszonteladója a Sicontact Kft.-nek( 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. 4. em., Adószám: 13004688-2-42 ) amely víruskereső és vírusvédelmi szoftvereket forgalmaz, és aki részére a következő adatokat továbbítja:

ügyfél adatait: név (magán vagy cégnév), adószám (csak cég esetén), cím, telefonszám, e-mail cím. 

Amennyiben az érintett a Sicontact Kft. szabályai szerint jogosult valamilyen kedvezményre, akkor még a következő adatok továbbítása is szükséges:

- Nyugdíjas esetén :

- törzsszám igazolása szükséges

- a nyugdíjas igazolvány száma

- az "utazási igazolvány nyugdíjasoknak" másolata

- az "éves igazolás a nyugdíjról" másolata (elég a levél fejlécét beküldeni)  

- Diák esetén, az alábbi adatok szükségesek a tanulói jogviszony igazolására:

- a diákigazolvány előlapjának és hátoldalának másolata

- tanulói/hallgatói jogviszony igazolás

- az igazolvány folyamatban lévő kiállításáról szóló érvényes igazolás

- Pedagógus esetén:

- a pedagógusigazolvány mindkét oldalának másolata

- az igazolvány folyamatban lévő kiállításáról szóló érvényes igazolás

- munkakör igazolása (olyan munkáltató igazolás, amin a munkakört is feltüntették)

- Egészségügyi szakdolgozó számára

- munkakör igazolása (olyan munkáltató igazolás, amin a munkakört is feltüntették)

- Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az egészségügyi szakképesítést szerzett személyeknek kiadott nyilvántartási szám

- orvosok esetén a Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolvány másolata

VII. Adatvédelmi incidens kezelése

 

Adatkezelő biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek vagy jogi személy jogaira és szabadságaira nézve.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

VIII. Adatkezelő nyilvántartásainak védelme:

 

1) Informatikai nyilvántartásainak védelme

 

Adatkezelő az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 

a)     Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).

b)    Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről.

c)     Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, mind a szoftver, mind a hardver eszközök tekintetében.

d)    Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

 

2) Papíralapú nyilvántartásainak védelme

 

Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében folyamatos őrzés formájában.

 

Adatkezelő vezetője, munkavállalói és egyéb, Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat - függetlenül az adatok rögzítésének módjától - kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

IX. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosítását követően a szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

1.           Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapotszabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2.           villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3.           gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4.           motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5.           motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6.           legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7.           egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8.           közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9.           motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10.       gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11.       gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12.       gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13.       világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14.       biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15.       elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16.       híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17.       információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18.       irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19.       írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20.       optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21.       hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22.       órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23.       bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24.       mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25.       lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26.       sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27.       villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28.       nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29.       az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

 

Akciós termékek Legújabb termékek Szállítási információk Elérhetőség Általános szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat

Szabó Endre e. v. 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. Tel.: 06-72/465-589; 20/925-4427
Nyitva: H - Cs: 18-19h, P: 17-19h, Szo: 9-12h
E-mail: info@t-comp.hu